LÝ LỊCH TƯ PHÁP LÀ GÌ ?

Lý lịch tư pháp, đó là một loại phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp và có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm thực hiện các công việc hay đảm nhiệm một chức vụ, quyền hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do quyết định tuyên bố phá sản của tòa án.
Các công ty, cơ quan, trường học…thường yêu cầu người lao động, học sinh, sinh viên khi muốn làm việc, học tập hầu hết đều cần có Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ xin việc, hồ sơ du học…
*Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho:
– Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam.
– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
* Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho:
– Cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
– Cá nhân có yêu cầu để biết người đó được nội dung về lý lịch tư pháp .
==> phiếu lý lịch tư pháp số 1, nếu từng có án tích nhưng đã xóa án tích thì trên giấy này sẽ không hiện án tích đã xóa.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng công dân Việt Nam muốn đi nước ngoài, nếu từng có án tích nhưng đã xóa án tích thì trên giấy vẫn hiển thị.