Hai vợ chồng cùng đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

Key: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi:

Chồng tôi thì hộ khẩu ở quê, còn hộ khẩu của tôi là tại nơi mua đất. Hai vợ chồng tôi muộn mua một miếng đất, và tôi muốn cả hai vợ chồng cùng đứng tên trên sổ đỏ thì có được không ?Tôi Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Tại Khoản 4, Điều 98, Luật đất đai năm 2013 Quy định về nguyên tắc khi cấp giấy chứng nhận như sau:

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.”

Như vậy, trường hợp của bạn, có 2 trường hợp để bạn lựa chọn:

Trường hợp 1: nếu mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì trên giấy chứng nhận được cấp sẽ có tên của cả hai vợ chồng mà không liên quan đến việc hai bạn không chung khẩu, khi đó bạn chỉ cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ;

Trường hợp 2: nếu hai vợ chồng bạn muốn để thông tin của người sử dụng đất là “hộ gia đình” thì khi đó sẽ cần phải thực hiện việc nhập khẩu của bạn về cùng khẩu với gia đình nhà chồng.