Luật sư tư vấn số 01/2021

Key: Di sản thừa kế; Sang tên sổ đỏ

Câu hỏi:

Nhà tôi có 3 thành viên: tôi và cha mẹ tôi. Sổ đỏ do mẹ tôi đứng tên. Lúc còn trẻ mẹ và cha tôi có lập di chúc để lại phần tài sản gồm nhà và đất cho tôi. Nay mẹ tôi đã mất thì phần tài sản đó tôi có được sang tên không? Vì bố tôi hiện có người phụ nữ khác (người phụ nữ ấy có con riêng không phải của cha tôi). Ông cũng muốn sang tên nhưng lại giành đứng tên sổ đỏ. Nếu muốn sang tên tôi thì phải thế nào và nếu trường hợp phân chia tách sổ đỏ nếu ông không chịu để tôi đứng tên tôi đứng tên sẽ được phân chia ra sao?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, sau khi mẹ bạn chết có để lại di chúc bạn có thể yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Di sản thừa kế sẽ được chia trên nguyên tắc theo di chúc trước, phần tài sản không được quy định trong di chúc hoặc di chúc quy định nhưng không rõ ràng thì sẽ được chia theo pháp luật; và khi thực hiện chia tài sản thừa kế theo di chúc cũng cần tính đến người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được quy định tại khoản 1 Điều 644 như sau:

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Theo những quy định trên, nếu di sản là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì khi mẹ bạn mất bạn có thể yêu cầu phân chia di sản thừa kế của mẹ bạn. Một nửa mảnh đất và căn nhà thuộc quyền định đoạt của mẹ bạn sẽ được chia theo di chúc để lại quyền thừa kế một nửa mảnh đất và căn nhà cho bạn.

     Tuy nhiên, bố của bạn là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc do đó bố bạn sẽ được hưởng 2/3 của 1/4 mảnh đất và căn nhà đó. Trong trường hợp di sản thừa kế là tài sản riêng của mẹ bạn thì bố bạn sẽ được hưởng 2/3 của 1/2 mảnh đất và căn nhà đó. Do đó, muốn sang tên đứng riêng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bạn cần phải thực hiện thủ tục tách thửa nếu đủ điều kiện.

     Như vậy, nếu bạn muốn sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế trong trường hợp trên bạn phải thực hiện thủ tục tách thửa đối với mảnh đất và căn nhà đó.