Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang

 Ông Trần Đình Hoàng (Bắc Ninh) hỏi:

Gia đình tôi đang sử dụng mảnh đất có tổng diện tích khoảng 4.533m2, trên mảnh đất này năm 2002 tôi có làm 01 căn nhà mái tôn phía nam, năm 2013 tôi làm tiếp một nhà phía bắc và năm 2017 tôi làm thêm một khu phụ và có tiến hành quay lưới B40 xung quanh để bảo vệ. Nguồn gốc đất một phần do gia đình tôi khai hoang từ năm 1999 và một phần là nhận chuyển nhượng từ một hộ dân năm 2002.Gia đình tôi sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp suốt từ những năm 1999 và 2002 đến nay. Vậy gia đình tôi có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất. quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào, chi phí được cấp tính theo văn bản nào?

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013 có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( GCNQSD), quyền sở hữu nhà ở và gắn liền với đất và tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/NĐ-CP có hướng dẫn về việc cấp  GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất mà không có giấy tờ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không vi phạm luật đất đai: “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất…”

Theo thông tin ông Hoàng cung cấp thì toàn bộ diện tích đất gia đình ông đang sử dụng có nguồn gốc là đất khai hoang, với quá trình tôn tạo và sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Do đó, đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền xem xét và công nhận diện tích đất này thuộc sử dụng hợp pháp của gia đình ông Hoàng.

Về thủ cấp GCNQSDĐ thì gia đình sẽ liên hệ với cơ quan đăng kí đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chi tiết. Nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai thì gia đình sẽ không phải đóng tiền sử dụng đất, các trường hợp còn lại sẽ căn cứ vào giá đất do UBND cấp tỉn quy định.