Giới thiệu Văn phòng luật sư Trung Hoà

Văn phòng luật sư Trung Hoà  thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam với sự tâm huyết và yêu nghề của Luật sư Hoàng Tùng và các luật sư đồng nghiệp.
Văn phòng luật sư Trung Hoà chuyên trong lĩnh vực Đất đai và Hình sự. Các vụ án lớn và nóng bỏng liên quan tới thu hồi đất, án hành chính đất đai, dân sự tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai và hình sự tiêu biểu và thành công mà Văn phòng thực hiện là những đóng góp đặc biệt lớn đối với việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, công bằng xã hội giúp cho những công dân ưu tú, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.